Outsourcing

Productie uitbesteden
Door uw productie deels of helemaal naar het buitenland uit te besteden, kunt u geld besparen. Bijvoorbeeld doordat u minder loonkosten heeft.
Daar staat tegenover dat u de processen niet altijd goed kan controleren omdat u in Nederland werkt. Ook kunt u te maken krijgen met miscommunicatie, lange levertijden en kosten voor transport en telefoonverkeer.Is outsourcen iets voor u?

Vooral arbeidsintensieve artikelen en bulkbestellingen zijn zeer geschikt om te outsourcen. Zoals software in India laten programmeren of een grote partij kostuums in Oekraïne laten naaien, of metaalbewerking in China. Minder geschikt voor outsourcen zijn uw kernactiviteiten. Dat zijn de bedrijfsprocessen waarmee u zich onderscheidt in de markt. Het ontwerp of patroon maakt u bijvoorbeeld wel zelf, daarvoor komt een klant nou juist naar u.

Bron: KvK.

CIO’s aan het woord: “Outsourcing moet overwogen worden omwile van flexibiliteit”.

Welke rol speelt outsourcing in uw ICT-strategie?

De Winter: “Een cruciale rol, omdat bijna alles wordt geoutsourced bij ons. Eigenlijk bestaat mijn IT-afdeling vooral uit externe leveranciers. Daar moet je goede afspraken mee maken en goed mee samenwerken. Zo zit ik elke maand met hen samen in een speciale leveranciersmeeting, om al de lopende zaken te bespreken. Je besteedt als IT-afdeling dan wel flink uit, maar je moet de regie wel strak in handen houden. Het afbakenen van de verantwoordelijkheden bij aanvang, is geen makkelijke opdracht, maar wel cruciaal.”

Bron: ZDNet.

Outsourcen geeft U flexibiliteit.

Mogelijke voordelen

Financiële voordelen

Het reduceren van (onnodige) kosten is voor elke  organisatie een continue proces om optimaal te kunnen blijven presteren, zowel in goede als in slechte tijden. Op het moment dat er inzicht is in de processen van een organisatie zal blijken dat (onnodige) kosten regelmatig op dezelfde plaatsen binnen de organisatie keer op keer terugkomen. Het zal blijken dat deze onnodige kosten vaak terugkeren binnen processen die niet behoren tot de kernactiviteiten van een  organisatie, omdat op deze processen minder wordt gelet. Deze kosten worden indirecte – of overheadkosten genoemd. Uitbesteden van de activiteiten van deze processen kan een goede mogelijkheid bieden om tot een behoorlijke kostenbesparing te komen. Het permanent onder controle houden van de kosten is zeker belangrijk als de concurrentiedruk hoog is. Dit is winst, zowel voor de grote – als de kleinere organisaties.

Personele voordelen

Door outsourcing kunnen niet alleen financiële voordelen worden behaald, maar ook personele voordelen. Zo kan bijvoorbeeld de ziekteverzuimproblematiek worden verminderd. Daarnaast hoeft er minder aandacht te worden  besteed aan werving, opleiding en huisvesting.

Kortom niet alleen de productie of ontwikkeling kan worden uitbesteed, maar ook de risico’s van het personeelsmanagement.

Operationele voordelen

Door transparantie van de (kern)processen binnen de organisatie is het voor het management inzichtelijker om activiteiten bij te sturen door service niveaus en controle-instrumenten. Hierdoor verbeteren de kwaliteit, de voorspelbaarheid en het risicomanagement. Daarnaast kan het inzichtelijk worden welke activiteiten gestandaardiseerd kunnen worden en welke klantspecifiek zijn. (Gestandaardiseerde processen of (deel)producten kunnen uitbesteed worden).

Strategische voordelen

Outsourcing maakt het mogelijk tijd en middelen te herdistribueren naar die kerngebieden van de organisatie die een directe impact hebben op de winstgevendheid. Deze flexibele manier van werken beweegt mee met veranderende markteisen, zonder te veel risico’s voor de organisatie.

Is uitbesteden/outsourcen iets voor U?

Wilt U meer weten over Uw mogelijkheden en wat wij voor U kunnen betekenen, een simpel E-mailtje naar bert@bankingandengineering.eu   is voldoende.